Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - LED

>

Thiết bị gia dụng

Đèn sưởi nhà tắm - RDS-G201

Đèn sưởi nhà tắm - RDS-G201

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 550 W
 • 0 giờ
 • 930,000 VNĐ
Đèn sưởi nhà tắm - RDS-G301

Đèn sưởi nhà tắm - RDS-G301

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 825 W
 • 0 giờ
 • 1,150,000 VNĐ
Vợt muỗi sạc điện - ELG9005

Vợt muỗi sạc điện - ELG9005

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Nhựa
 • 0 giờ
 • 106,000 VNĐ
Vợt muỗi sạc điện - ELG9007

Vợt muỗi sạc điện - ELG9007

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 220 W
 • Nhựa PC
 • 0 giờ
 • 90,000 VNĐ
Vợt sạc tích điện ELG9001

Vợt sạc tích điện ELG9001

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 208x47x51.5
 • 105,000 VNĐ
Quạt sạc tích điện ELG1001/8

Quạt sạc tích điện ELG1001/8

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 8 W
 • Vỏ quạt bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 280 x 132 x 390
 • 680,000 VNĐ
Đèn sạc đội đầu ELE2005/3W

Đèn sạc đội đầu ELE2005/3W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 3 W
 • 30000 giờ
 • 76 x 86 (mm)
 • 79,000 VNĐ
Đèn đội đầu ELE2010LB

Đèn đội đầu ELE2010LB

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 1 W
 • 30000 giờ
 • 58x59x60
 • 165,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2002/Y

Đèn sạc tích điện ELE2002/Y

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 130 x 270
 • 199,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2002/R

Đèn sạc tích điện ELE2002/R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • 30000 giờ
 • 130 x 270
 • 199,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2016

Đèn sạc tích điện ELE2016

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • 30000 giờ
 • 125x105x200
 • 230,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2012

Đèn sạc tích điện ELE2012

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • 30000 giờ
 • 162 x 162 x 258
 • 390,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2013

Đèn sạc tích điện ELE2013

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 18 W
 • 30000 giờ
 • 145 x 300
 • 490,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2017

Đèn sạc tích điện ELE2017

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 9 W
 • 30000 giờ
 • 155x75x225
 • 230,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2015

Đèn sạc tích điện ELE2015

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • 30000 giờ
 • 71x54x30
 • 270,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2014

Đèn sạc tích điện ELE2014

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 133x122x246
 • 220,000 VNĐ