Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - LED

>

Thiết bị gia dụng

Máy làm mát HAC3200A1

Máy làm mát HAC3200A1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 115 W
 • 0 giờ
 • 480x360x910
 • 6,800,000 VNĐ
Máy làm mát RHC0800/1R

Máy làm mát RHC0800/1R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • 0 giờ
 • 420x330x920
 • 4,800,000 VNĐ
Máy làm mát HAC3600A1

Máy làm mát HAC3600A1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 160 W
 • 0 giờ
 • 320x420x1220
 • 6,300,000 VNĐ
Quạt sạc tích điện cầm tay HFR01A1

Quạt sạc tích điện cầm tay HFR01A1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 4.5 W
 • Nhựa ABS
 • 0 giờ
 • 216x105
 • 99,000 VNĐ
Quạt sạc tích điện cầm tay HFR01A2

Quạt sạc tích điện cầm tay HFR01A2

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 4.5 W
 • Nhựa ABS
 • 0 giờ
 • 216x105
 • 99,000 VNĐ
Quạt sạc tích điện HFR12Z1

Quạt sạc tích điện HFR12Z1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 18 W
 • Nhựa ABS
 • 0 giờ
 • 346x470
 • 1,100,000 VNĐ
Quạt sạc tích điện HFR12Z1

Quạt sạc tích điện HFR12Z1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 18 W
 • Nhựa ABS
 • 0 giờ
 • 346x470
 • 1,100,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2002/Y

Đèn sạc tích điện ELE2002/Y

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 140 x 270
 • 199,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2002/R

Đèn sạc tích điện ELE2002/R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • 30000 giờ
 • 140 x 270
 • 199,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2016

Đèn sạc tích điện ELE2016

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • 30000 giờ
 • 125x200
 • 206,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2012R

Đèn sạc tích điện ELE2012R

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • 30000 giờ
 • 162x58
 • 390,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2013S

Đèn sạc tích điện ELE2013S

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 18 W
 • 30000 giờ
 • 145 x 300
 • 490,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2014

Đèn sạc tích điện ELE2014

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 133x246
 • 220,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2015

Đèn sạc tích điện ELE2015

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 12 W
 • 30000 giờ
 • 71x320
 • 270,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2017B

Đèn sạc tích điện ELE2017B

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 9 W
 • 30000 giờ
 • 155x225
 • 230,000 VNĐ
Đèn sạc tích điện ELE2018

Đèn sạc tích điện ELE2018

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ đèn bằng nhựa
 • 30000 giờ
 • 203x90x90
 • 112,000 VNĐ