Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - LED

>

Bóng đèn LED

Đèn LED trang trí - ELB7018

Đèn LED trang trí - ELB7018

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 1 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 40x65 (cm)
 • 13,800 VNĐ
Bóng led tản nhiệt nhôm - ELB7020

Bóng led tản nhiệt nhôm - ELB7020

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105x60 (cm)
 • 48,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7006/5W

Bóng đèn LED Bulb ELB7006/5W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 60 x 109 (mm)
 • 56,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7006/7W

Bóng đèn LED Bulb ELB7006/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 65 x 119 (mm)
 • 68,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7006/9W

Bóng đèn LED Bulb ELB7006/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 65 x 119 (mm)
 • 82,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7015/5W

Bóng đèn LED Bulb ELB7015/5W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 56 x 93 (mm)
 • 59,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7015/7W

Bóng đèn LED Bulb ELB7015/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 63 x 104 (mm)
 • 86,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7015/9W

Bóng đèn LED Bulb ELB7015/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 66 x 117 (mm)
 • 110,000 VNĐ
Đèn Led Bulb công suất lớn - ELB7016

Đèn Led Bulb công suất lớn - ELB7016

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 20 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 80x158
 • 116,000 VNĐ
Bóng đèn Led công suất lớn - ELB7016/30W

Bóng đèn Led công suất lớn - ELB7016/30W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 30 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 100x185
 • 170,000 VNĐ
Bóng đèn led công suất lớn - ELB7016/40W

Bóng đèn led công suất lớn - ELB7016/40W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 40 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 120x215
 • 215,000 VNĐ