Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - LED

>

Bóng đèn LED

Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/7W

Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105x60 (cm)
 • 50,000 VNĐ
Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/10W

Bóng led Bulb tản nhiệt nhôm - ELB7020/10W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 130x70
 • 82,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/5W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/5W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 60x108
 • 47,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/7W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 60x108
 • 56,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/9W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 65x117
 • 68,000 VNĐ
Bóng đèn LED Bulb ELB7028/12W

Bóng đèn LED Bulb ELB7028/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Chao nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 65x127
 • 80,000 VNĐ
Đèn Led Bulb công suất lớn - ELB7016/20W

Đèn Led Bulb công suất lớn - ELB7016/20W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 20 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 80x158
 • 112,000 VNĐ
Bóng đèn Led công suất lớn - ELB7016/30W

Bóng đèn Led công suất lớn - ELB7016/30W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 30 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 100x185
 • 160,000 VNĐ
Bóng đèn led công suất lớn - ELB7016/40W

Bóng đèn led công suất lớn - ELB7016/40W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 40 W
 • chao nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 120x215
 • 210,000 VNĐ
Bóng đèn công suất lớn ELB7026/12W

Bóng đèn công suất lớn ELB7026/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 70x132
 • 78,000 VNĐ
Bóng đèn công suất lớn ELB7026/16W

Bóng đèn công suất lớn ELB7026/16W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 16 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 70x146
 • 88,000 VNĐ
Đèn ngõ xóm ELB7029/30W

Đèn ngõ xóm ELB7029/30W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 30 W
 • 2850 giờ
 • 300x47
 • 180,000 VNĐ