Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight LED ELD2102/5A,W

Đèn Downlight LED ELD2102/5A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • led
 • 5 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 125x58
 • 108,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/7A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 7 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137x65
 • 136,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/9A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137x65
 • 165,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2501/4W

Đèn Downlight LED ELD2501/4W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Vỏ nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 108x108x47 (mm)
 • 85,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2501/6W

Đèn Downlight LED ELD2501/6W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 121 x 121 x 62 (mm)
 • 125,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2501/8W

Đèn Downlight Led ELD2501/8W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 150x150x68(mm)
 • 168,000 VNĐ
Đèn Downlight Led Siêu mỏng ELD3006/6A,W

Đèn Downlight Led Siêu mỏng ELD3006/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 6 W
 • Nhôm đúc
 • 30000 giờ
 • 120x20(mm)
 • 88,000 VNĐ
Đèn Downlight Led Siêu Mỏng ELD3006/9A,W

Đèn Downlight Led Siêu Mỏng ELD3006/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • Nhôm đúc
 • 30000 giờ
 • 150x20(mm)
 • 112,000 VNĐ
Đèn Downlight Led siêu mỏng ELD3006/12A,W

Đèn Downlight Led siêu mỏng ELD3006/12A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Nhôm Đúc
 • 30000 giờ
 • 170x20
 • 130,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2202/3W

Đèn Downlight LED ELD2202/3W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • Mặt nhựa, Thân thép
 • 30000 giờ
 • 103x53(mm)
 • 64,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2202/5W

Đèn Downlight Led ELD2202/5W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 5 W
 • Vỏ nhựa, thân thép
 • 30000 giờ
 • 110x53(mm)
 • 99,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2202/7W

Đèn Downlight LED ELD2202/7W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 7 W
 • Mặt nhựa, Thân thép
 • 30000 giờ
 • 118x57(mm)
 • 132,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2009/9W

Đèn Downlight Led ELD2009/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 145x120
 • 250,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/12W

Đèn Downlight LED ELD2009/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 178(mm)
 • 299,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/15W

Đèn Downlight LED ELD2009/15W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 15 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 178x155
 • 325,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2009/18W

Đèn Downlight LED ELD2009/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 191mm
 • 360,000 VNĐ