Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/7A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 7 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 120x20
 • 100,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/9A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Vỏ hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 146x20
 • 115,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/12A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/12A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Hơp kim nhôm
 • 0 giờ
 • 175x20
 • 136,000 VNĐ
Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/15A,W

Đèn Downlight LED siêu mỏng ELD3018/15A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 15 W
 • Nhôm đúc, mạ đồng bề mặt
 • 0 giờ
 • 175x20
 • 158,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/4A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/4A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 79,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/6A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 115,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/8A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/8A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 148,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/10A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/10A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 180,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/3A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105x47
 • 79,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2102/5A,W

Đèn Downlight LED ELD2102/5A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • led
 • 5 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 125x58
 • 108,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/7A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/7A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 7 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137x65
 • 136,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/9A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137x65
 • 165,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2501/4A,W

Đèn Downlight LED ELD2501/4A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Vỏ nhựa tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 108x108x47 (mm)
 • 85,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2501/6A,W

Đèn Downlight LED ELD2501/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 121 x 121 x 62 (mm)
 • 125,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2501/8W

Đèn Downlight Led ELD2501/8W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 150x150x68(mm)
 • 168,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2202/3A,W

Đèn Downlight LED ELD2202/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • Mặt nhựa, Thân thép
 • 30000 giờ
 • 103x53(mm)
 • 45,000 VNĐ