Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn tuýp LED

Đèn tuýp LED T8 ELB8010/10W

Đèn tuýp LED T8 ELB8010/10W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • thủy tinh
 • 30000 giờ
 • 600 x 26 (mm)
 • 57,000 VNĐ
Đèn tuýp LED T8 ELB8010/21W

Đèn tuýp LED T8 ELB8010/21W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 21 W
 • Thủy tinh
 • 30000 giờ
 • 1200 x 26 (mm)
 • 67,000 VNĐ
Bộ Tuýp LED T8 ELB8210/21W

Bộ Tuýp LED T8 ELB8210/21W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 21 W
 • Thân thép, bóng thủy tinh
 • 30000 giờ
 • 1227x50
 • 98,000 VNĐ
 Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8T60.1

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8T60.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627x50
 • 25,000 VNĐ
Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8T120.1

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8T120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 50 (mm)
 • 31,000 VNĐ
Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8T120.2

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8T120.2

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 50 (mm)
 • 48,000 VNĐ
Đèn Tuýp Led T8 - nhựa ELB8018/10

Đèn Tuýp Led T8 - nhựa ELB8018/10

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • nhựa
 • 30000 giờ
 • 627x26
 • 57,000 VNĐ
Đèn Tuýp Led T8 - nhựa ELB8018/21

Đèn Tuýp Led T8 - nhựa ELB8018/21

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 21 W
 • Nhựa
 • 80 giờ
 • 1227x26
 • 67,000 VNĐ
Bộ Đèn Tuýp Led T8 - nhựa ELB8218/21

Bộ Đèn Tuýp Led T8 - nhựa ELB8218/21

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 21 W
 • Bóng nhựa, thân Thép
 • 30000 giờ
 • 1227x32x50
 • 101,000 VNĐ
Đèn tuýp LED T8 ELB8212/9W

Đèn tuýp LED T8 ELB8212/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Thân thép, bóng tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 625x50
 • 140,000 VNĐ
Đèn tuýp LED T8 - Tản nhiệt nhôm ELB8212/21W

Đèn tuýp LED T8 - Tản nhiệt nhôm ELB8212/21W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 21 W
 • Thân thép, bóng tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 1227 x 50 (mm)
 • 190,000 VNĐ
Đèn tuýp led T8 - Tản nhiệt nhôm - ELB8012/9W

Đèn tuýp led T8 - Tản nhiệt nhôm - ELB8012/9W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 600x26
 • 106,000 VNĐ