Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn tuýp LED

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8DT60.1

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8DT60.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627 x 45x28 (mm)
 • 33,000 VNĐ
Thân máng Tuýp LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.1

Thân máng Tuýp LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Tuýp LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1200 x 45x28 (mm)
 • 48,000 VNĐ
Thân máng Tuýp LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.2

Thân máng Tuýp LED T8 có sẵn Driver ELB8DT120.2

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227 x 50 (mm)
 • 65,000 VNĐ
 Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8TA60.1

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8TA60.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 627x32x46
 • 30,000 VNĐ
Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8TA120.1

Thân máng Tuýp Led T8 có sẵn Driver ELB8TA120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227x32x46
 • 36,000 VNĐ
Máng đèn tuýp led T8 - ELB8T60.1

Máng đèn tuýp led T8 - ELB8T60.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thân máng để lắp bóng LED tích hợp sẵn Driver
 • 0 giờ
 • 627x45x28
 • 130,000 VNĐ
Máng đèn tuýp led T8 - ELB8T120.1

Máng đèn tuýp led T8 - ELB8T120.1

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 1227x32x46
 • 28,000 VNĐ
MÁNG ĐÈN TUÝP LED T8 - ELB8TV120.2

MÁNG ĐÈN TUÝP LED T8 - ELB8TV120.2

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • 0 W
 • Thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 48,000 VNĐ
Đèn tuýp LED T8 ELB8019/10W

Đèn tuýp LED T8 ELB8019/10W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • thủy tinh
 • 30000 giờ
 • 600 x 26 (mm)
 • 60,000 VNĐ
Đèn tuýp LED T8 ELB8019/21W

Đèn tuýp LED T8 ELB8019/21W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 19 W
 • Thủy tinh
 • 30000 giờ
 • 1200 x 26 (mm)
 • 72,000 VNĐ
Bộ tuýp led bóng thủy tinh ELB8319/19W

Bộ tuýp led bóng thủy tinh ELB8319/19W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 19 W
 • Thân thép sơn tĩnh điện
 • 30000 giờ
 • 1227x32x46
 • 106,000 VNĐ
Đèn tuýp led T8 - Tản nhiệt nhôm - ELB8012/10W

Đèn tuýp led T8 - Tản nhiệt nhôm - ELB8012/10W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 10 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 600x26
 • 85,000 VNĐ