Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn ốp Panel nổi

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/12W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 12 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x170x35
 • 135,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/18W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x220x35
 • 155,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/24W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8006/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 24 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 240x240x35
 • 240,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/12W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x35
 • 135,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/18W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x35
 • 155,000 VNĐ
 Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/24W

Đèn ốp Panel LED - vỏ hợp kim nhôm - ELT8007/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 24 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 240x35
 • 240,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/18W

Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Nhựa PC
 • 80 giờ
 • 220x220x35
 • 150,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/24W

Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8001/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 24 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 240x240x35
 • 230,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8002/18W

Đèn ốp Panel Led - Vỏ nhựa PC - ELT8002/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 220x220x35
 • 150,000 VNĐ
Đèn ốp Panel Led - vỏ nhựa PC- ELT8002/24W

Đèn ốp Panel Led - vỏ nhựa PC- ELT8002/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 24 W
 • Nhựa PC
 • 30000 giờ
 • 240x240x35
 • 230,000 VNĐ
Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8003/12W

Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8003/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Vỏ thép sơn tĩnh điện
 • 30000 giờ
 • 170x170x38
 • 255,000 VNĐ
Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8003/18W

Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8003/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x220x38(mm)
 • 340,000 VNĐ
Đèn Dowlight Panel LED lắp nổi ELD8003/24W

Đèn Dowlight Panel LED lắp nổi ELD8003/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 24 W
 • Vỏ thép sơn tĩnh điện
 • 0 giờ
 • 240x240x38(mm)
 • 480,000 VNĐ
Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8004/12W

Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8004/12W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 170x38
 • 255,000 VNĐ
Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8004/18W

Đèn Downlight Panel LED lắp nổi ELD8004/18W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 18 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 220x38
 • 340,000 VNĐ
Đèn Downlight Panel Led Lắp nổi ELD8004/24W

Đèn Downlight Panel Led Lắp nổi ELD8004/24W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 24 W
 • Vỏ thép sơn tĩnh điện
 • 30000 giờ
 • 240x38(mm)
 • 480,000 VNĐ