Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/4C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/4C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 99,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/6C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/6C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 140,000 VNĐ
Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/8C

Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/8C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 190,000 VNĐ
Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/10C

Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/10C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 270,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/5C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 109 x 40 (mm)
 • 140,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/7C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 118 x 42 (mm)
 • 190,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/9C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/9C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 140 x 45 (mm)
 • 270,000 VNĐ
Đèn Downlight Led Siêu mỏng ELD3006/6A,W

Đèn Downlight Led Siêu mỏng ELD3006/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 6 W
 • Nhôm đúc
 • 30000 giờ
 • 120x20(mm)
 • 88,000 VNĐ
Đèn Downlight Led Siêu Mỏng ELD3006/9A,W

Đèn Downlight Led Siêu Mỏng ELD3006/9A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 9 W
 • Nhôm đúc
 • 30000 giờ
 • 150x20(mm)
 • 112,000 VNĐ
Đèn Downlight Led siêu mỏng ELD3006/12A,W

Đèn Downlight Led siêu mỏng ELD3006/12A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 12 W
 • Nhôm Đúc
 • 30000 giờ
 • 170x20
 • 130,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/4A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/4A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 79,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/6A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 115,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/8A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/8A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 148,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/10A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/10A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 180,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/3A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105x47
 • 79,000 VNĐ
Đèn Downlight LED ELD2102/5A,W

Đèn Downlight LED ELD2102/5A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • led
 • 5 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 125x58
 • 108,000 VNĐ