Thiết bị chiếu sáng LED

   

Thiết bị chiếu sáng

>

Đèn nội thất

>

Đèn Downlight LED

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/4C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/4C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 99,000 VNĐ
Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/6C

Đèn Downlight LED 3 màu ELD2011/6C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 140,000 VNĐ
Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/8C

Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/8C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 190,000 VNĐ
Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/10C

Đèn Downlight Led 3 màu ELD2011/10C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 270,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/3C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/3C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED ba màu ánh sáng
 • 3 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 100 x 35 (mm)
 • 115,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/5C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 109 x 40 (mm)
 • 140,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/7C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 118 x 42 (mm)
 • 190,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/9C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2005/9C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 9 W
 • Hợp kim nhôm
 • 30000 giờ
 • 140 x 45 (mm)
 • 270,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2105/3C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2105/3C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 3 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105 x 47 (mm)
 • 99,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2105/5C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2105/5C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 5 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 125 x 58 (mm)
 • 140,000 VNĐ
Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2105/7C

Đèn Downlight LED Ba Màu ELD2105/7C

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • LED
 • 7 W
 • Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 137 x 65 (mm)
 • 190,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/4A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/4A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 4 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 79,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/6A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/6A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 6 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 106x38
 • 115,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/8A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/8A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 8 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 148,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2010/10A,W

Đèn Downlight Led ELD2010/10A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 10 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 126x58
 • 180,000 VNĐ
Đèn Downlight Led ELD2102/3A,W

Đèn Downlight Led ELD2102/3A,W

 • Bóng:
 • Công suất:
 • Chất liệu:
 • Tuổi thọ:
 • Kích thước:
 • GIÁ:
 • Led
 • 3 W
 • vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm
 • 30000 giờ
 • 105x47
 • 79,000 VNĐ